Bài học rút ra từ cuộc chiến marketing mùa trung thu của các hãng F&B