Giải quyết tranh chấp

Saigon Color và đối tác có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng có liên quan đến giao dịch tại website saigoncolor.com.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Saigon Color và thực hiện theo các bước sau:

  1. Bước 1: Thành viên người sử dụng dịch vụ (người mua) khiếu nại về sản phẩm + dịch vụ của Saigon Color (người bán) qua email: [email protected]
  2. Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Saigon Color sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên (người mua), tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Saigon Color sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người mua, nhằm giải quyết tranh chấp đó.
  3. Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Saigon Color thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.