Điều khoản sử dụng

Điều khoản Sử dụng (dưới đây gọi chung là “Điều khoản”) là các Chính sách và Quy định được đưa ra bởi Saigon Color, công ty chủ quản của trang web https://saigoncolor.com (dưới đây gọi chung là “Chúng tôi”), về các yêu cầu ràng buộc đối với tất cả người sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm: thông tin, cộng đồng, khoá học, tài liệu và các sản phẩm dịch vụ khác được cung cấp trên nền tảng website và ứng dụng di động của Saigon Color và Saigon Color (dưới đây gọi chung là “Sản phẩm”, “Dịch vụ” hoặc “Trang Web”).

Người sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi (dưới đây gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “Bạn”) bao gồm:

  • Những người chỉ xem Trang Web mà không đăng ký một tài khoản chính thức.
  • Những người đăng ký thành viên và có một tài khoản chính thức Trang Web.
  • Những người dạy, người học và các đối tác nội dung, có sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ trên Trang Web.
  • Người đại diện cho công ty, hoặc được công ty cung cấp tài khoản để sử dụng trên Trang Web.

Khi sử dụng bất cứ Sản phẩm hay Dịch vụ nào của Chúng tôi, hoặc khi Đăng ký thành viên, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và mặc nhiên đồng ý với tất cả các Điều khoản được đề cập ở đây.

Nếu có bất kỳ điểm nào bạn không đồng ý, xin vui lòng dừng sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

Xin vui lòng hãy đọc kỹ và cập nhật các Điều khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho các bạn về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email [email protected]