Bộ nhận diện thương hiệu AGBA
15/05/2019
Domiga Packaging
14/05/2019

Trong một khu vực tách biệt với hương vị phổ quát như vậy, Alkimya thiết lập một giai điệu cảm xúc nhưng nghệ thuật. Phản ánh tính linh hoạt, chúng tôi thiết kế các yếu tố ảnh hưởng trong môi trường văn hóa của vùng đất.

Đối với nhận dạng trực quan, chúng tôi đã tạo ra âm báo cũng như tập hợp các giá trị trong giao tiếp. Một cái nhìn tinh vi buộc tội với một liên lạc thân thiện đã tạo nên sân khấu cho thương hiệu của chúng tôi. Bố cục, màu sắc, cân bằng và minh họa đều tiến triển thành thiết kế kết quả hình ảnh dự kiến. Một con số cho thấy sự bình tĩnh trong khi duy trì một sự linh hoạt sang trọng.