Okay coffee

Chúng tôi muốn tạo ra thứ gì đó có thể nhảy ra khỏi kệ một cách trực quan, vì vậy chúng tôi quyết định liên kết sự kiệt sức này với những sinh vật hư cấu, chẳng hạn như zombie chán ngấy công việc, người ngoài hành tinh không thể hiểu hành tinh của chúng ta hoạt động như thế nào và robot không có cảm xúc gì. Việc đưa vào hình minh họa bàn tay của sinh vật thần thoại không phải là ngẫu nhiên: ý tưởng đằng sau nó mà chúng tôi muốn truyền tải là chính các sinh vật chỉ ra rằng mọi thứ sẽ ổn với cà phê OKAY.