13/05/2020

Nhân viên thiết kế

Mô tả công việc Thiết kế web, đồ họa web theo các dự án Thiết kế các sản phẩm backdrop, standee, banner, welcome board phục vụ […]